Verantwoord geproduceerd hout met het STIP keurmerk

16 oktober 2020

Je wilt in je project uitsluitend verantwoord geproduceerd hout gebruiken. Vanuit je hart maar ook omdat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het makkelijkst is dan om te werken met (hout)bedrijven die zijn gecertificeerd voor STIP. STIP is het bedrijfskeurmerk dat aangeeft dat het betreffende bedrijf uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in- en dus ook verkoopt. Als je zaken doet met een STIP-bedrijf ga je op zeker: al het hout is ‘goed’ hout. Dit weet je zeker, omdat STIP-gecertificeerde bedrijven worden gecontroleerd op de inkoopstromen van hout. Eerst in een vooronderzoek, daarna in de certificering en vervolgens steeds opnieuw. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke, erkende certificatie-instellingen. Objectief, deskundig en ervaren. STIP is getoetst aan de criteria die de Nederlandse overheid stelt.

Zoals jullie wellicht weten staat duurzaamheid bij ons voorop. Wij selecteren altijd zoveel mogelijk leveranciers met het STIP keurmerk.

Waar staat het STIP keurmerk voor?

Al het hout dat een STIP gecerticiceerd bedrijf levert is verantwoord geproduceerd.

Er rust geen controleplicht op jou als opdrachtgever. STIP-gecertificeerde bedrijven zijn periodiek al onderwerp van objectieve controles door deskundige, geaccrediteerde instanties. Je weet op moment van het aangaan van de overeenkomst wat je krijgt en hoef achteraf niet meer te controleren.

STIP erkent alle TPAC goedgekeurde CoC-systemen, waaronder FSC en PEFC. Door hout in te kopen bij een STIP gecertificeerd bedrijf ben je getoetst aan het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.

Je hoeft geen administratie met betrekking tot producten afkomstig van STIP-gecertificeerde bedrijven bij te houden om te weten of het toegepaste hout verantwoord geproduceerd is.

Wat is FSC

FSC is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer dat gesteund wordt door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Waarbij 100% FSC® hout volledig uit verantwoorde bossen komt. Naast de eisen voor bosbeheer, hanteert FSC® ook sociale eisen zoals voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor bosarbeiders.

Wat is PEFC

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. Bossen met een hoge natuurwaarde mogen niet worden geëxploiteerd, evenals kwetsbare bosgebieden. Houtkap langs waterlopen op steile hellingen is niet toegestaan, omdat hier erosie kan ontstaan. Boskap mag ook niet leiden tot het verdwijnen van een bos, het verlies van biodiversiteit of het aantasten van het natuurlijk herstelvermogen. Met andere woorden, er mag niet meer gekapt worden, dan er weer aan kan groeien.

Nieuws

HTIP-certificaat nu goedgekeurd door Rijksinkoopbeleid hout. Het STIP-certificaat is een geweldige tool om zekerheid te krijgen dat een meubel uit ‘goed hout’ is gemaakt. En dat makkelijke STIP-certificaat is nu dus ook inzetbaar voor leveringen aan overheidsinstanties.

Bron: https://www.stip.org/

 

 

 

 

Volgende blog

Verantwoord geproduceerd hout met het STIP keurmerk

Verder lezen