Positieve veranderingen voor kantoorinrichting steeds dichterbij 

14 december 2021

Een groot deel van de bedrijven herziet het algemeen design van hun kantoor naar aanleiding van de thuiswerk periode van de afgelopen jaren. Wat ons betreft een positieve verandering in kantoorinrichting waar we een hoop uitdaging in zien. We vertellen je uiteraard graag meer!

Ruim 80% van alle organisaties is het erover eens dat thuiswerken tijdens de pandemie een uitdaging was voor hun medewerkers. Connectiviteit en werkplek-issues zoals bandbreedte, sociaal isolement en gebrek aan een vaste werkplek, hebben bijgedragen aan dat gevoel. Organisaties moeten nu alle aspecten van hun kantoor, dat zijn onder meer cultuur, technologie en locatie, in beschouwing nemen om de medewerkers ervaring te optimaliseren.

De medewerker staat centraal

Uit onderzoek blijkt dat de behoeften van de medewerkers centraal komen te staan in toekomstige kantoor ontwerpen. Drie kwart van de organisaties is het erover eens dat medewerkers de voorkeur geven aan keuzevrijheid en flexibiliteit als het gaat om op kantoor werken als dat veilig zou zijn. 88,9% vindt dat face-to-face-contact essentieel is om een gevoel van teamwork te creëren. Dit geldt ook voor het voeren van gesprekken met klanten.

Nu de wereld zich overduidelijk moet blijven aanpassen aan de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt, moeten organisaties een strategie ontwikkelen om hun verspreid werkende medewerkers te ondersteunen. 

Een belangrijke rol is weggelegd voor het IT-beleid dat zodanig gewijzigd dient te worden dat medewerkers optimaal geholpen kunnen worden bij een nieuw operationeel model. In veel gevallen gebruiken medewerkers hun persoonlijke apparatuur en applicaties, wat zorgt voor hogere security risico’s. De beveiligingsmogelijkheden moeten wel degelijk onder de loep genomen worden en versterkt worden om de organisatie en medewerkers veilig te houden. 

Kantoor blog Het nieuwe kantoor

De kantoorinrichting van morgen

Bijna de helft van de bedrijven (43,8%) zal het algemeen design van hun kantoor herzien en bekijkt hoe zij het beste kunnen inspelen op nieuwe eisen van medewerkers.

Er is enige verdeeldheid over wat in het algemeen te doen met kantoorruimte. Meer dan een derde (34,4%) van de wereldwijde managers zegt te kijken naar het verminderen van kantoorruimte. Maar bijna een kwart (24%) is juist van plan meer ruimte te creëren. De meeste bedrijven zijn het er wel over eens dat het fysieke kantoor een flexibeler gebruik zal krijgen en dat het zal voorzien in een meer op samenwerking gerichte omgeving.

– Het onderling verbinden van verspreid werkende medewerkers: een groot deel van de bedrijven gaat videoconferencing-/video samenwerkingsruimtes inrichten om thuiswerkers en collega’s op kantoor samen te brengen.

– Faciliteren van creativiteit en samenwerking: creativiteits-/nadenk ruimte creëren.

– Stimuleren van op activiteiten gebaseerde initiatieven: de individuele kantoorruimte zal gereduceerd worden en de meeting ruimtes worden uitgebreid.

– Intelligente oplossingen maken medewerkers sterker.

We hebben tegenwoordig toegang tot een breed scala aan digitale platforms en toepassingen, maar de snelle invoering van deze nieuwe technologieën wordt niet altijd ondersteund met de juiste training. Om werknemers te motiveren om nieuwe technologie te gebruiken, is het belangrijk om het voordeel voor hen als individu duidelijk te maken, vooral als zij niet op kantoor werken.

Kantoor blog Het nieuwe kantoorPositieve verandering

Deze veranderende manier van werken, kunnen we met creatieve ideeën opnieuw vormgeven. Het huiselijk en functioneel maken van de kantoren, vinden wij een mooie uitdaging.

Zo is het voor ons belangrijk dat we met de medewerkers in gesprek gaan en goed luisteren naar de medewerkers om hun wensen te inventariseren. Dit vormt het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Door het gebruik van bestaand en nieuw meubilair, maken wij de werkplek bruisend en futureproof! Meer weten? Plan gewoon eens een oriënterend gesprek met ons ontwerpteam in!

Contact

Volgende blog

Positieve veranderingen voor kantoorinrichting steeds dichterbij 

Verder lezen